تاریخ انتشارسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳
با شیوع کرونا، دگراندیشان در جهت زدن دین و شریعت ویروس فعال شده اند و در چند روز گذشته  از طریق تولید ونشر اطلاعات کذب، ارائه تفسیرهای انحرافی به تمسخر شخصیت ها و یا اماکن مذهبی پرادخته و شرایط بعد از کرونا ویروس که یک پدیده گذرا و موقت است را دورجدید رنسانس دانسته و با القای شروع دورجدید نبرد علم و مذهب، تلاش دارند دین اسلام و مذهب حقه جعفری را بازنده این نبرد معرفی کنند. 
عقده گشایی تاریخی یا دوگانه دین و علم؟ 
خبر24- علی حسن حیدری| با شیوع کرونا، دگراندیشان در جهت زدن دین و شریعت ویروس فعال شده اند و در چند روز گذشته  از طریق تولید ونشر اطلاعات کذب، ارائه تفسیرهای انحرافی به تمسخر شخصیت ها و یا اماکن مذهبی پرادخته و شرایط بعد از کرونا ویروس که یک پدیده گذرا و موقت است را دورجدید رنسانس دانسته و با القای شروع دورجدید نبرد علم و مذهب، تلاش دارند دین اسلام و مذهب حقه جعفری را بازنده این نبرد معرفی کنند. 
جریان سکولار،لیبرالیسم و التقاط با تمسک به سفسطه، مغالطه و توسل به روش های پیچیده عملیات روانی تلاش دارند شبهات کلامی، فلسفی را بازتولید کنند و از این طریق اعتقادات دینی جوامعه، فارغ از گرایش های مسیحی و اسلام را به چالش بکشند.
کرونا بهانه شده تا دگراندیشان دین ستیز احساس قدرت کنند و با توسل به برخی چهره های متحجر رادیکال که درپروشگاه های فکری لندن و واشینگتن سالها فربه گشته اند، وارد میدان نبرد با دین و مذهب کنند. یک روز شیعه لندنی را مامور لیسیدن درب حرم می کنند و یک روز کشیش خودفروخته را جلوتلویزیون می نشانند و ازشفاعت ازطریق جعبه جادوی سخن می گوید. و یک روز سنی متحجر، متعصب فرقه گرا  را درچهره یک عالم مسلم مقابل دوربین می برند تا راهبر وحدت به عنوان بزرگ ترین توصیه قران به مسلمانان را  بشکند. 
دین ستیزی، مذهب گریزی، شبهه آفرینی در اصول مسلم دین و مذهب بعد از پدیده کرونا ویروس در دوره زمانی کوتاه چنان پرحجم،متراکم و با  ابزار و بیان متنوع درحال انجام است و دراین دوره کوتاه بخش عمده تحلیل ها، مصاحبه ها، و میزگردهای  را به خود اختصاص داده است. 
دراین کارزار متوهمانه دشمن  تصمیم گرفته فضای جنگی و آخر زمانی را‌ با استعمال واژگانی مانند؛ نبرد مدرنیته و سنت، نبرد بین تمدنی و جنگ درون تمدنی را ترسیم کند و در قالب مقابله علم و دین، روحانیت و طبیب و... تمامی خطوط قرمز ادیان و مذاهب اصیل را موردپرسش قرار دهند. نفی احادیث، نفی شفاعت، نفی معنویت گرایی دین پایه و هدایت جامعه به سمت معنا گرایی کاذب از شاخص ها و ویژه گیهای دور جدید مهاجمان دین ستیز است.

 هدف دگراندیشان صرفا تبلیغ  و ترویج دین حداقلی نیست،آنها درکنار معرفی این کارزار به عنوان نبرد، عقل و جهل، عقل و خرافه، تفسیرپوزیتویستی و التقاطی از دین را القا می کنند و با تکیه به نفود عوامل متحجر ملبس به لباس روحانیت تلاش دارند مقاصد و اهداف تاریخی خود علیه حوزه های علمیه و علمای دین، نمادهای دینی را به عنوان ضد علم، خرافه پرستی و حتی معارض با تمدن بشری معرفی کنند و دل و ذهن مردم را نسبت اصل دین ومذهب دچار تشکیک کنند. آنها قصد دارند، چنین بنمایانند که روحانیون تاکنون بدلیل منافع و مصالح شخصی مردم را فریب داده اند و تقدس گرایی را به جای تعقل گرایی برجامعه تحمیل کرده اند.
این معاندان که خصومت آنها با دین از تاریخ آدم تا خاتم شفاف است، تلاش دارند با سوء استفاده از اضطراب و ترس ناشی از کروناویروس دین و مذهب را ناجیان دورغین معرفی بنمایند  که بدلیل تنفس درفضای قرون وسطی، مخالف علم و عقل است تا از این ره گذر علم تجربی را ناجی مظلوم و موثر اعلام نمایند که سالها دین و علمای دین، مردم را ازمواهب این گشایش مساله و مشکل جامعه محروم کرده اند.
چندنکته به اختصاربرای طالبان حقیقت متذکر می شوم: 

۱- تقابل دین (اسلام) و علم را باید از مضحکترین ادعاهای دانست که هر کس اندک مطالعه ای در این حوزه داشته باشد، متوجه آن خواهد شد. معجزه اسلام کتاب است و در نزول آن با اِقرء بِسم ربّک الذی خَلَق و خواندن و نوشتن شروع شده است. در هیچ دین و ایدئولوژیی مانند اسلام نمی توان دانشمند، محقق و مخترع پیدا کرد. ابن سینا، زکریای رازی کاشف الکل و...

۲- در طول تاریخ تمدن_بشر هیچ کتابی را مانند قران نمی توان یافت که انسان را به علم و تفکر وا بدارد و علم آموزی را یک ارزش تلقی کرده باشد. هر چند رسالت قران تبیین و بررسی مسائل علمی نیست با این وجود اشارات علمی این کتاب مقدس در زمینه هایی تعجب دانشمندان زیادی را باعث شده است. از جمله این موارد می توان به "جاذبه عمومی بین اجرام آسمانی"،  "تولید مثل نباتات ازطریق لقاح و زوجیت گیاهان" و "ابرها و رابطه آنها با باد" را نام برد.

۳- مهمترین دانشمندان جهان و پرشور ترین پایگاه های علمی در طول تاریخ در مذهبی ترین حکومت ها شکل گرفته است. در هیچ یک از اصول اسلام نمی توان اصلی را یافت که انسان را سفارش به عدم رعایت بهداشتی کند، بر عکس در سرتاسر روایات و کتب دینی اسلام سفارش به نظافت، پاکیزگی و رعایت اصول بهداشتی است.

۴- علم و دین در تفکر اسلامی هر دو مکمل همدیگر هستند و جدایی هر کدام از یکدیگر در طول تاریخ تجربههای تلخی را برای بشر به ارمغان آورده است.اسلام تحجر افراط گرایی دینی فاقد عقل و منطق را وهمچنین  تجدد، عقل گرایی محض که فاقد اخلاق و رحم و مروت است را به یک انداز برای جامعه بشریت خطرناک می داند.

۵-بالاخره اینکه درهمین وضعیت که  کرونا ویروس درچهره یک بحران فراگیرجهانی رخ نموده است، غیراز چندچهره تابلو دار لندن نشین و یا سنی آمریکایی و یا چند کشیش لایعقل، کجا علمای دین و مذهب اعمال و یا اعلام غیر منطقی و غیرعقلایی داشته اند. رهبری انقلاب که خود از علمای بزرگ دین است و ازقدرت و اقتدار لازم نیز برخودار است و یا مراجع دین درقم و نجف، و درمیان اهل سنت جزء برخی مزدوران فرصت طلب گوش بفرمان مترصدخیانت، کدام یک از علمای معروف اهل سنت مسیرخلاف عقل و منطق و علم روز را توصیه کرده اند، و حتی در میان برادران مسیحی کدام کشیش مطرح و معروف طریق تحجر و افراط درمواجه با علم درمساله کروناویروس را پیشه کرده اند.
مسیرتوسل، دعا و درخواست از خداوند به عنوان خالق کل موجودات و قادر به تغییر  و تکوین عین عقل است و هیچ دین و مذهبی منکران نیست. تعجب ما در این است اگر توصیه به دعا وتمسک به خدا در کاخ الیزابت و کاخ سفید صورت گیرد عین عقل و منطق است ولی اگر توسل به خدا و دعا درایران ازسوی علمای حقیقی دین انجام پذیرد عین جهل و خرافه و پاگذاشتن درمسیرتحجرقرون وسطی ای است.
پدیده کرونا با هر تفسیری چه آن را ابتلا بنامیم، چه آن را امتحان بخوانیم و چه یک عارضه طبیعی بدانیم، مسلم جاودانه نیست، دوره ای دار و خواهد گذشت و نظام اسلام، جامعه مسلمان و مسیحیت ازآن عبورخواهد کرد و سرانجام به عنوان یک خاطره تلخ تاریخ در اذهان درخواهدآمد. اما اقدام چندچهره مزدور در اسلام ومسیحیت که ازجایگاه مزدور به اصول بنیادین دین خدشه وارد می کنند و یا با سوءاستفاده از آن قصد ایجادتفرق  و بهره برداری  برای جایگاه خود درمیان قوم وقبیله را دارند درخاطره تاریخ به عنوان خائن به دین و مردم و وطن نامشان ثبت خواهدشد.
24-news.ir/vdcfxydy.w6djxagiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز