تاریخ انتشاردوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۷
مراسم قرعه کشی لیگ برتر دوره بیستم برگزار شد و تیم ها حریفان خود را در هفته های مختلف شناختند.
دربی پایتخت هفته هشتم/ دیدار استقلال با مس رفسنجان و پرسپولیس با سایپا
به گزارش خبر24، مراسم قرعه کشی لیگ برتر در دوره بیستم در هتل آکادمی فوتبال در حال برگزاری است. سپهر حیدری و خسرو حیدری در این مراسم گوی های قرعه کشی را از داخل گلدان برخواهند داشت.

سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در ابتدای مراسم صحبت کرد. 
*دربی اصفهان در هفته چهاردهم برگزار می شود.
* دربی کرمان در هفته دوم برگزار می شود. 
* دربی تبریز در هفته ششم برگزار می شود.
* دربی خوزستانی ها بین نفت مسجد سلیمان و نفت آبادان در هفته دهم برگزار می شود.
* دربی پایتخت در هفته هشتم لیگ برتر برگزار می شود. 
* بازی های تیم های سایپا و پیکان در هفته هشتم برگزار می شود. 
هفته اول لیگ برتر 
گل گهرسیرجان - سپاهان
تراکتور تبریز- نفت مسجد سلیمان
ذوب آهن - فولاد
سایپا - پرسپولیس
شهرخودرو-ماشین سازی تبریز
استقلال- مس رفسنجان
صنعت نفت آبادان-پیکان
آلومینیوم اراک- نساجی مازندران
هفته دوم
سپاهان- آلومینیوم
نساجی- تراکتور
فولاد - استقلال
نفت مسجد سلیمان - سایپا
مس رفسنجان- گل گهر
پیکان- شهرخودرو
ماشین سازی تبریز- ذوب آهن
پرسپولیس-صنعت نفت
هفته سوم
تراکتور-سپاهان
گل گهر-فولاد
سایپا- نساجی
شهرخودرو-صنعت نفت آبادان
استقلال-ماشین سازی
نفت مسجد سلیمان-پرسپولیس
ذوب آهن-پیکان
آلومینیوم-مس
هفته چهارم
سپاهان - سایپا
مس رفسنجان- تراکتور
فولاد خوزستان -آلومینیوم
ماشین سازی تبریز-ذوب آهن
پرسپولیس-شهرخودرو
پیکان-استقلال
نساجی-نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت-ذوب آهن
هفته پنجم
نفت مسجد سلیمان-سپاهان
تراکتور-فولاد
سایپا - مس رفسنجان
گل گهر-پیکان
ذوب آهن - شهرخودرو
آلومینیوم - ماشین سازی
استقلال - صنعت نفت
نساجی-پرسپولیس

هفته ششم
سپاهان-نساجی
ماشین سازی- تراکتور
فولاد-سایپا
صنعت نفت-گل گهر
شهرخودرو-استقلال
پرسپولیس-ذوب آهن
پیکان-آلومنیوم
مس رفسنجان- نفت مسجد سلیمان
هفته هفتم
پرسپولیس - سپاهان
تراکتور - پیکان
نفت مسجد سلیمان - فولاد
سایپا - ماشین‌سازی
گل‌گهر - شهر خودرو
ذوب‌آهن - استقلال
آلومینیوم - صنعت نفت آبادان
نساجی - مس رفسنجان
هفته هشتم
مس رفسنجان - سپاهان
صنعت نفت آبادان - تراکتور
فولاد - نساجی
پیکان - سایپا
ذوب‌آهن - گل‌گهر
شهر خودرو - آلومینیوم
ماشین‌سازی - نفت مسجد سلیمان
استقلال - پرسپولیس
هفته نهم
سپاهان - فولاد 
تراکتور - شهر خودرو
سایپا - صنعت نفت آبادان
گل‌گهر - استقلال
نساجی - ماشین‌سازی
پرسپولیس - مس رفسنجان
نفت مسجد سلیمان - پیکان
آلومینیوم - ذوب‌آهن
هفته دهم
ماشین‌سازی - سپاهان
ذوب‌آهن - تراکتور
فولاد - مس رفسنجان
شهر خودرو - سایپا
گل‌گهر - پرسپولیس
استقلال - آلومینیوم
پیکان - نساجی
صنعت نفت آبادان - مسجد سلیمان
هفته یازدهم 
پرسپولیس - فولاد
آلومینیوم - گل‌گهر 
نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو
مس رفسنجان - ماشین‌سازی
تراکتور - استقلال
سپاهان - پیکان
سایپا - ذوب‌آهن
نساجی - صنعت نفت آبادان
هفته دوازدهم
صنعت نفت - سپاهان
گل‌گهر - تراکتور
ماشین‌سازی - فولاد
استقلال - سایپا
آلومینیوم - پرسپولیس
شهر خودرو - نساجی
ذوب‌آهن - نفت مسجد سلیمان
پیکان - مس رفسنجان
هفته سیزدهم
سایپا - گل‌گهر
سپاهان - شهر خودرو
پرسپولیس - ماشین‌سازی
نفت مسجد سلیمان - استقلال
فولاد - پیکان
تراکتور - آلومینیوم
نساجی - ذوب‌آهن
مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان
هفته چهاردهم
ذوب‌آهن - سپاهان
صنعت نفت آبادان - فولاد
آلومینیوم - سایپا
پیکان - ماشین‌سازی
تراکتور - پرسپولیس
استقلال - نساجی
گل‌گهر - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - مس رفسنجان
هفته پانزدهم
سایپا - تراکتور
نساجی - گل‌گهر 
فولاد - شهر خودرو
سپاهان - استقلال
پرسپولیس - پیکان 
نفت مسجد سلیمان - آلومینیوم
مس رفسنجان - ذوب‌آهن
ماشین سازی - صنعت نفت آبادان
 
24-news.ir/vdcauiny.49nmy15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز