خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 30 ارديبهشت 1402 ساعت 13:04 https://www.24-news.ir/video/128679/آتش-سوزی-عظیم-چهار-راه-مولوی-تهران-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : آتش سوزی عظیم در چهار راه مولوی تهران + فیلم -------------------------------------------------- دود عظیم بر فراز تهران ناشی از آتش سوزی عظیم انبار در جنوب پایتخت است. انبار بزرگ در چهارراه مولوی تهران، رو به روی مهدیه تهران دچارآتش سوزی شد. چندین مغازه دچار حریق شده است. متن :