خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 2 مهر 1400 ساعت 17:00 https://www.24-news.ir/news/79375/واکنش-زائران-عراقی-مسیر-اربعین-بعد-دیدن-انگشتر-حاج-قاسم -------------------------------------------------- عنوان : واکنش زائران عراقی مسیر اربعین، بعد از دیدن انگشتر حاج قاسم -------------------------------------------------- متن : لینک فیلم