خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 10 مرداد 1401 ساعت 11:55 https://www.24-news.ir/video/104019/دور-جدید-مذاکرات-راه-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : دور جدید مذاکرات در راه است + فیلم -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران همواره با ابتکار در مسیر مذاکره حضور داشته است. آخرین وضعیت مذاکرات در روزهای گذشته این است که پیام های جدی تبادل شده است آقای بورل متنی را پیشنهاد داده است طرف ایرانی متن را به دقت بررسی کرده و نظرات خودش را بیان نموده است. متن :