خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 27 شهريور 1401 ساعت 20:05 https://www.24-news.ir/news/107796/خبر-خوش-بازنشستگان-بالای-۶۵-سال -------------------------------------------------- عنوان :  خبر خوش برای بازنشستگان بالای ۶۵ سال -------------------------------------------------- ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان ۶۵ سال به بالا رایگان شد. متن : به گزارش خبر24، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که هزینه خدمات درمانی بازنشستگان بالای ۶۵ سال تامین اجتماعی به صفر رسیده است. شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: هزینه بستری بیمه‌شدگان ۶۵ سال به بالای سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی صفر شد. پ‍یش از این فقط در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی چنین خدماتی ارائه می‌شد. غفاری افزود: همچنین در شهر‌هایی که تامین اجتماعی بیمارستان ملکی نداشته است این امکان فراهم شده است که بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به مراکز دولتی و دانشگاهی خدمات بستری را کاملا رایگان و بدون پرداخت فرانشیز ۱۰درصد دریافت کنند. منبع: اقتصاد۲۴