خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 26 شهريور 1402 ساعت 20:20 https://www.24-news.ir/news/139298/قصۀ-نیکا -------------------------------------------------- عنوان : قصۀ نیکا -------------------------------------------------- در یکی از قسمتهای گزارش‌مستند «رمزِ چهارده‌صفریک» به قصۀ نیکا شاکرمی پرداخته شده است که در ادامه می بینید. متن : لینک فیلم