خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 1 مهر 1400 ساعت 20:45 https://www.24-news.ir/news/79329/سینوفارم-زیر-۱۸سال-تایید-جهانی-ندارد -------------------------------------------------- عنوان : سینوفارم برای زیر ۱۸سال تایید جهانی ندارد -------------------------------------------------- عابدینی گفت: واکسینه شدن افراد زیر ۱۸ سال با واکسن سینوفارم نیاز به مجوز بهداشت جهانی دارد. متن : به گزارش خبر24،  عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: *واکسینه شدن افراد زیر ۱۸ سال با واکسن سینوفارم نیاز به مجوز بهداشت جهانی دارد. *تنها در کشور‌های چین و امارات واکسیناسیون توسط واکسن سینوفارم برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا می‌شود. *ایران باید با مطالعات بالینی به مدارک موثقی برای تاثیر واکسن سینوفارم در این گروه سنی دست می‌یافت یا منتظر نتایج آن در چین و امارات می‌ماند.