تاریخ انتشاريکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۰
با تصویب مجلس شورای اسلامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و تحت نظارت خود را حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
صندوق‌های بازنشستگی مکلف به واگذاری سهام خود شدند
به گزارش خبر24، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۲۸ آبان) مجلس شورای اسلامی،تبصره(۱) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت خود را حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت کنترل را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه و تحت نظارت )کنترل( در آنها بیش از بیست درصد)%۲۰( و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معامالت متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصاتکوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
24-news.ir/vdcai6n6y49ny01.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما