ارسال اين مطلب به دوستان

(( به فلسطین گل بزنیم یا نزنیم؟! شادی بکنیم یا نه؟! ))