ارسال اين مطلب به دوستان

(( امروز در غزه چهره واقعی لیبرال دموکراسی خودش را نشان داده است ))