ارسال اين مطلب به دوستان

(( هتک حرمت قرآن کریم در «ولگوگراد» روسیه به دستور اوکراین ))