ارسال اين مطلب به دوستان

(( ایران از طریق نیروهای نیابتی خود علیه ما جنگ فرسایشی به راه انداخته است ))